Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola| Přítluky

Co hledáte?

rozšířené vyhledávání

Navštivte nás

Horní 125
Přítluky 691 04

Kritéria k přijetí na školní rok 2024-2025

Kritéria k přijetí na školní rok 2024-2025

Kritéria k přijetí na školní rok 2024-2025 Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.06 kB

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Spádové obce pro MŠ Přítluy- Přítluky, Nové Mlýny, Milovice

Ředitelka MŠ Přítluky, Horní 125 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Přítluky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky s místem trvalého bydliště ve spádových obcích.
  2. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádových obcích, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3.  Dítě s místem trvalého bydliště ve spádových obcích, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádových obcích, které dosáhne tří let do 31. 12. daného roku, podle data narození od nejstarších po nejmladší s předností nástupu do MŠ Přítluky od 1. 9. 2024.
  5. Ostatní děti z nespádové oblasti v pořadí od nejstaršího po nejmladší s předností nástupu do MŠ Přítluky od 1. 9. 2024 do naplnění volné kapacity školy.

 

INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (dle zákona 561/2004 Sb. – školský zákon)

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

Způsoby plnění povinného vzdělávání:

  1. Pravidelná denní docházka v pracovních dnech.
  2. Jiný způsob plnění:
  1. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.
  2. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.
  3. Individuální vzdělávání (např. dítě je vzděláváno doma)– nutno v den zápisu do MŠ přinést vyplněnou oznámení o individuálním vzdělávání dítěte. Další podrobnosti o individuálním vzdělávání stanovuje zákon 561/2004 Sb. § 34b.

V Přítlukách 15. 3. 2024

Bc. Jana Michnová, ředitelka MŠ Přítluky

Přílohy

Kritéria k přijetí na šk. r. 2024-25.docx

Kritéria k přijetí na šk. r. 2024-25.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,06 kB
Datum vložení: 18. 3. 2024 8:57
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2024 8:58

nahoru